Stipendier

Studentkåren i Sundsvall får kontinuerlig information om nya och gamla stipendier som är möjliga att söka. Det innebär tyvärr också att vi har begränsade möjligheter att hålla ett eget register aktivt. Vi hänvisar därför till https://www.globalgrant.com/search för att se ett brett register över stiftelser och fonder som erbjuder stipendium för dina studier.

Observera att vi INTE uppmuntrar studenter att betala för ansökningsprocesser. Vi ber er istället att söka efter respektive stiftelses och fonds egen webbplats för att först ta reda på om det finns en kostnadsfri ansökningsprocess.

Nya stipendier

Lendify delar ut 10 000 kronor till den uppsats som på bästa sätt belyser intressanta infallsvinklar, möjligheter eller problem inom fintech. Pengarna är alltså tänkta att gå till ändamål som främjar en uppsats av bra kvalitet. Det kan exempelvis vara litteratur, resor eller insamling av data. Kort och gott får studenterna möjlighet att finansiera de bitar av uppsatsskrivandet som kan tänkas kosta pengar. Allt för att få möjligheten till att kunna skriva en så bra uppsats som möjligt. Stipendiet delas ut under höstterminen.

Vi vore väldigt glada och tacksamma om ni kunde tänka er att länka till vårt stipendie från er webbplats som ni har gjort åt Consector. Här är länken till vår hemsida:
https://lendify.se/fintech-stipendium
https://lendify.se/

Bankinstitutens arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet har en gemensam jämställdhets- och mångfaldskommitté som arbetar med att följa och främja jämställdhets- och mångfaldsutvecklingen inom bank- och finansbranschen samt sprida kunskap om jämställdhet och mångfald. Som ett led i denna verksamhet delar kommittén årligen ut ett uppsatsstipendium om 20000 kr.

Jämställdhets- och mångfaldskommittén har delat ut stipendiet sedan 2004. Syftet är att uppmuntra högskolestuderande som i sitt uppsatsarbete behandlar frågor om jämställdhet- och/eller mångfald ur ett för branschen intressant perspektiv. Syftet är också att sprida kunskap om jämställdhets- och mångfaldsforskning vidare i bank- och finansbranschen.

Uppsatsen kan vara skriven inom ramen för t ex företagsekonomi, genus, ledarskap, humaniora, samhällsvetenskap eller liknande. En förutsättning för att få stipendiet är att uppsatsen handlar om jämställdhet och/eller mångfald.  

Kommittén är tacksam om du kan sprida denna information vidare till intresserade såsom handledare, ansvariga för jämställdhet och/eller mångfald, studentkår, webbansvariga etc, så att informationen når studenterna.

Länken http://bao.se/uppsats kan användas för marknadsföring av stipendiet på anslagstavla eller liknande.   

Sista dag för att söka 2019 års stipendium är den 16 augusti 2019. Ansökan gör du genom att klicka på länken http://bao.se/uppsats.

Mer information om Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommittén finns på http://www.bao.se/samarbeten/cjmk och https://www.finansforbundet.se/medlemskap/medlemsformaner/stipendier-och-fonder/jamstalldhets–och-mangfaldsstipendium/

För Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommittén

Med vänlig hälsning Kristina Heyman

Praktikplatser