Styrdokument

Här publiceras de dokument som styr vår verksamhet och som har beslutats av antingen medlemmarna vid behörigt kårmöte eller av styrelsen vid ett sammanträde.

(Driftsmeddelande 2018-11-07: Vi är medvetna om att en del av länkarna inte fungerar och arbetar på en lösning.)

Stadga
Stadga 110518

Policy
Alkohol och droger
Äskningspolicy
Värdegrund och lika-villkorspolicy
Grafisk profilpolicy
Introduktionspolicy

Regler
Avtalsvillkor GDPR (sv)
Contract terms (GDPR)