Studentföreningar

Vid Mittuniversitetet har många av våra studenter och medlemmar organiserat sig i det som vi kallar för antingen linjeföreningar eller för kulturföreningar. De senare är mer övergripande och engagerar studenter i olika program och ämnen. Självklart så måste du inte bli medlem i någon av dessa utan kan lika gärna engagera dig direkt under Studentkåren och komma med idéer för nya projekt. Det är ditt engagemang som har störst betydelse.

Våra linjeföreningar
Committ (Kommunikation m.m) http://facebook.com/StudentforeningenCommitt
Emboli (Sjuksköterskor och omvårdnad) emboli@sks.miun.se.
JFS (Journalister), https://joursundsvall.wordpress.com
MyTec (Naturvetare och ingenjörer, Mytec.styrelse@sks.miun.se
Sundekon (Ekonomer) sundekon@sks.miun.se
Sus (Samhälle och lärare), sus@sks.miun.se.

Våra kulturföreningar
Borstmästeriet, borstmasteriet@gmail.com.
Sundsvalls Åverållsällskap, sasmasteriet@gmail.com.

Samtliga linje- och kulturföreningar är juridiska personer och därmed fristående från Studentkåren i Sundsvall. Vi tar därför heller inte ansvar för respektive förenings verksamhet om den inte i förhand har godkänts av Studentkårens styrelse. 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *