Information om tidigare tentamen

Studentkåren i Sundsvall får just nu flera förfrågningar om när vi avser att på nytt börja publicera tidigare tentamen som skett i Mittuniversitetets program- och kursutbud.

Vi har för närvarande inte för avsikt att börja med sådana publiceringar på nytt. Detta beror på att utvecklingskostnaderna för att få verktyget att fungera är för höga och att det från lärosätet finns ett pågående projekt kring hur studenterna ska kunna ta del av dessa via studentportalen.

Tills att en annan lösning är på plats, i Mittuniversitetets regi, så hänvisar vi studenter att läsa vår särskilda sida som heter Tentamen. Den finns i menyn ovan. Här är en direktlänk: http://studentkarenisundsvall.se/?page_id=1667. Där får du instruktioner för hur du själv kan gå tillväga för att ta del av gamla tentamen i önskad kurs.