Kallelse till kårmöte 22/11 16.30

Då var det dags. Studentkåren i Sundsvall har äran att bjuda in dig som medlem till årets sista kårmöte där vi redovisar året som har gått, vad som händer i organisationen framåt och gemensamt tar de viktiga besluten som ska utveckla och stärka studentkåren.

Härmed kallar Studentkåren i Sundsvall samtliga registrerade och betalande medlemmar till kårmöte den 22 november 2018 klockan 16.30.

Vi kommer att träffas i Grönborgs konferensrum Apelsinlemonad, om inte annat meddelas. Detta hittar du på Storgatan 73 (campus) i Sundsvall.

Dagordning samt tillhörande dokument publiceras stadgeenligt senast 7 dagar innan kårmötet äger rum.